bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort şişli escort escort istanbul yeni escort escort bayan ataşehir escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sakarya escort kocaeli escort escort bayan bodrum bodrum bayan escort

Termal Oteli Neden, Nasıl Yıkıldı?

26 Kasım 2018 09:31

Yalova Termal Oteli, döneminde Türkiye’nin en lüks ve görkemli oteliydi.Türkiye’ye gelen kalburüstü devlet adamları ve her ülkeden konuklar, burada kalmaya özen gösteriyorlardı. Ayrıca, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran herkes, bu Otel’e gelmişti.

Dönemin en güzel yerli filmleri Termal’ de, Termal Oteli’nde çekiliyordu.

Ancak, aradan yıllar geçtikçe, giderek yorulan Otel, ömrünü tamamlamaya başladı.

Önce, Denizcilik Bankası tarafından işletilen tesislerin Turizm Bankası’na devri ile15 Haziran 1979’da kapatılan Termal Oteli, 1 Ocak 1980 tarihinden itibaren tekrar işletilmeye başladı.             

Bir süre sonra, Turizm Bankası Emanet Komisyonu Başkanlığı, Termal Oteli bakıma aldı. İnşaat çalışmalarına başlandı. Ancak, kısa bir süre sonra inşaat tekrar durduruldu.

Esasen otel daha yapım aşamasındayken, zeminin çürük çıkmasından dolayı temeller daha derine indirilerek ikinci bir bodrum katı oluşturulmuştu. Sorun giderek büyüyordu.

Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurusu üzerine, banka ilgilileri ile Üniversiteden katılan iki öğretim üyesinden oluşan bir gurup, Termal Oteli ile ilgili olarak yazıda değinilen sorunları ayrıntılı olarak inceledi.

Prof. Dr. Turhan Erdoğan ve Doç. Dr. Tuğrul Tankut imzasıyla hazırlanan Yalova Termal Oteli’ndeki Korozyon Etkilerine İlişkin İnceleme Raporu’nda sonuç şu şekilde belirtildi:

“ SONUÇ:

Yerinde yapılan inceleme sonunda, yapının yapı güvenliğine ilişkin oldukça önemli sorunları bulunduğu gözlenmiş, bu sorunların sağlıklı biçimde araştırılması gerektiği kanısına ulaşılmıştır. Böyle bir araştırmanın Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde bir uygulamalı araştırma projesi çerçevesi içinde yapılabileceği anlaşılmıştır. Araştırmanın kapsamı için iki değişik yaklaşım önerilerek seçim banka yetkililerinin onayına sunulmuştur.”

Termal Oteli’nde yapılan tadilat ve onarım sırasında asma katta yüksek irtifalı kirişlerde çatlaklar tespit edilmesi üzerine, İTÜ tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ile bu çalışmalar doğrultusunda, Turizm Bankası A.Ş. Gn. Md. lüğü tarafından hazırlanan takviye projeleri 16.08.1982 günü tekrar incelendi.

Prof. Dr. İsmet Aka, İstanbul Kongre Sanayi İnşaatı ve İstanbul İnş. Baş. Kontrol Amiri Macit Bayer, İnş. Yük. Müh. Attila Sayış ve Mimar Hürkan Özlem’in imzaladıkları TERMAL OTELİ DURUM TESPİT RAPORU’ nun NETİCE bölümü şöyledir:

“ NETİCE:

1.Termal Oteli’nin halen görülebilen kusurlu ve hatalı taşıyıcı elemanların yapımının mevcut flaksibil karakterini bozmadan onarım ve takviyesi (Yapım sırasında çıkabilecek benzeri durumlarda da takviye ve onarıma gidilmek şartıyla ) yapılmak suretiyle yapının bu güne kadar olduğu gibi düşük emniyet sınırları içinde kullanılabileceği kanaatindeyiz.

2.Başlangıçta yapının taşıyıcı kısımlarında o anda tespit edilebilen hatalı ve korozyona maruz kısımlarının az bir onarımla yeterli olabileceği varsayımı ile kullanım fonksiyonları ve otelin vasfını yükseltici mimari tadilatlar ele alınmıştır. Onarım ve tadilat çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olan taşıyıcı yapının kusurlu ve hatalı kısımlarının onarım ve takviyesi suretiyle yapının günümüz deprem şartlarına tam uygun hale getirilemeyeceği ve de yakın gelecekte yapının yenileme ihtiyacı nazara alındığında, mevcut yapının bu günden yıkılarak yenisinin yapılması durumunun, yatırım ekonomisi yönünden incelenmesinde fayda olduğu görüşündeyiz.”

Aynı raporun altında, Turizm Bankası Gn.Md. Cafer Canlı ile Gn.Md.Yrd. Murat Özgeç’in 27.05.1983 tarihinde imzaladıkları şu iki madde yazılıdır:

“3. Rantabilite açısından yeni bir otel binasının daha uygun olduğu,

  1. Yapının muhafaza mecburiyeti olmadığına göre, 47 yıllık eski yapının emniyet açısından sahip olduğu riziko da dikkate alındığında günümüz şartlarına uygun yeni bir tesisin inşa edilmesinin mühendislik açısından çok yönlü olarak daha doğru olacağı,

Hususları dikkate alındığında mevcut termal Oteli’nin yıkılarak yerine yeni bir otel binası inşa etmenin daha yararlı olacağı Bankamız görüşü olarak sunulmaktadır.

Gereğini emirlerinize arz ederiz.”

**

Bütün bu yazılanlardan:

Termal Oteli!’nin 1936 yılı teknik şartlarına uygun olarak yapıldığı, ancak zamanla kaplıca sularının oluşturduğu korozyon sebebiyle otelde önemli hasarlar,  kolon ve kirişlerde çatlaklar oluştuğu, onarılsa bile yapının günümüz şartlarına tam uygun hale getirilemeyeceği, mevcut yapının yıkılarak yenisinin yapılmasının daha uygun olacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Turizm Bankası Gn.Md. Cafer Canlı ile Gn. Md. Yrd. Murat Özgeç’ in özellikle belirterek altını imzaladıkları (YAPININ MUHAFAZA MECBURİYETİ OLMADIĞI)  ifadesi herhalde çok çarpıcı ve anlamlıdır.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu’nun Termal Oteli ile ilgili anlattıkları ise şöyledir:

“ Bu otelin zaman içinde fonksiyonunu kayıp ettiği, bugünün modern otelcilik anlayışı ile bağdaşmayacak bir görünüme, bir hüviyete kavuştuğu için artık hizmet dışı bırakılmasının yanında, alt katındaki kükürtlü suların tesiri ile betonarme demirlerinin korozyona uğramış olması, bir tehlike arz etmesi ve bu konuda alınmış bir rapor sonucuna göre de binanın yıkılması ve yerine yenisinin yapılması öneriliyordu. Bu kara bir kısım kimseler:

‘Atatürk’ün hatırasıdır’ diye büyük iddialarda ortaya atılmak suretiyle,’Aman ha dokunmayın’ dediler. Hadise o kadar geniş boyutlara ulaştı ki, ‘Bunun saçakları o devrin mimari özelliğinin bir simgesidir’ şeklinde bizi adeta bilimsel yollarla bir takım tarihi değerler vesair sebeplerle ‘Bu binaya dokunmayın’ der hale soktular. Tabii siz dışarıdan fark etmiyorsunuz, ama bizim Kültür Bakanlığımızın derdi budur. Çareyi Sayın Cumhurbaşkanımızı da alıp buraya getirip, bu işi neticelendirmekte bulduk.”

Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren, 31 Temmuz 1984 günü Termal tesislerine geldi. Önce Atatürk Köşkü’nü gezdi. Termal Oteli’ne indi. Her katı ayrı ayrı inceledi. Raporlarına baktı. Söylenenleri dinledi. Otel’in balkonuna çıktı:

“ Bu binanın mimari özelliği nedir? Selçuklular’ dan mı , yoksa Osmanlılar’ dan mı kaldı ? Raporlar ortada... Haklısınız, yıkın burayı “ dedi.

Sonuçta, kısa süre sonra, Termal Oteli yıkıldı.

Otelin yeri uzun yıllar boş kaldı, otomobil parkı olarak kullanıldı.

Yalova Termal Tesisleri, 2000 yılında Sağlık Bakanlığı’na geçince, Termal Oteli’nin yapımı tekrar gündeme geldi. Yeni yapılacak otelin plan ve projesi, Ankara Gazi Üniversitesi tarafından hazırlandı. Yerine günün koşullarına uygun yeni bir otel yapıldı.

(AÇIKLAMA:  Yalova’ da Atatürk döneminde yapılan Termal Oteli’ nin neden ve nasıl yıkıldığı, değerli kardeşim Faruk Kırtay’ın 1999 yılında yayınladığı “Araplar Bizim Eve Ne Zaman Gelecek” adlı kitabında son derece ayrıntılı olarak anlatılıyor. Ben de 2003 yılında yazdığım “Atatürk’ ün Kenti Yalova” adını verdiğim kitapta ondan yararlandım. Konuya ilgi duyanların bu iki kitabı mutlaka okumalarını öneririm.)

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle